Terapia mowy Dyna-Lingua


Stosowana jest w terapii dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i funkcji poznawczych oraz wobec dorosłych z afazją i chorobą Parkinsona. Metoda ta opiera się na świadomym i planowym wykorzystaniu mechanizmów uczenia się. 

Podstawą do tego jest diagnoza operacyjna sformułowana w dwudziestu dwóch punktach, takich jak: stan oddechu i głosu, etap rozwoju mowy, poziom rozumienia języka i wiele innych.

Metoda wykorzystuje spontaniczną aktywność słowa (SAS), po której osiągnięciu stosuje się procedury rozwijania mowy, głównie w aspekcie komunikacyjnym.

 terapia logopedyczna

Gabinet logopedyczny we Wrocławiu

Pracownia logopedyczna Małgorzaty Młynarskiej świadczy kompleksowe usługi logopedyczne w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki. Zajmujemy się leczeniem poważnych zaburzeń mowy u osób autystycznych. Oferujemy leczenie jąkania oraz pracujemy nad zaburzeniami mowy u dzieci. 

Terapia prowadzona jest autorską metodą Dyna Lingua, opracowaną przez dr hab. Małgorzatę Młynarską oraz dra Tomasza Smerekę.

Serdecznie zapraszamy Państwa na leczenie!

Terapia logopedyczna zaburzeń mowy przydaje się zwłaszcza we wczesnym okresie wzrostu dziecka. Najczęściej w okresie przedszkolnym, gdy następuje intensywna nauka mowy. Leczenie zaczyna się od przeprowadzenia w gabinecie logopedycznym badań wstępnych pomocnych przy dokładnej diagnozie. Następnie jest przeprowadzana terapia, która trwa w zależności od tego jak bardzo zaawansowane są zaburzenia. Poza wizytami odbywającymi się w dogodnych dla Państwa terminach, przedstawiamy również szereg ćwiczeń do wykonania w domu. Tylko regularność i konsekwencja ćwiczeń mogą prowadzić do korzystnych wyników terapii.

Poradnia logopedyczna proponuje:

♦ terapia poważnych zaburzeń mowy u osób autystycznych
♦ terapia zaburzeń mowy u osób autystycznych
♦ terapia zaburzeń mowy u osób upośledzonych
♦ terapia zaburzeń mowy u osób z zespołem downa
♦ terapia zaburzeń mowy z porażeniem mózgowym dziecięcym
♦ korekta wszelkich wad wymowy , terapia jąkania
♦ organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci autystycznych i z innymi zaburzeniami komunikacyjnymi.
♦ logopedyczne przedszkole domowe przedszkole (ul.Kozanowska 111/19) tel.661705195,603072425,609061894.Przedszkole nastawione jest na przyjmowanie dzieci z wadami wymowy i z opóźnionym rozwojem mowy.
♦ szkolenia, kursy dotyczące metody dla logopedów, rodziców
- po zakończeniu kursu wydawane są świadectwa; certyfikat można uzyskać po zdaniu egzaminu u autorów metody
♦ domowe przedszkole
♦ rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych

terapia logopedyczna

Współpraca:
Uniwersytet Wrocławski, Podyplomowe Studia Logopedyczne przy Uniwersytecie Wrocławskim, Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji